ప్రపంచాన్ని మొత్తం తన కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలతో ఒక్క క్షణంలో సృష్టించగలదా జగన్మాత.  ఆగ్రహావేశాలతో అదే ఒక్కక్షణంలో భస్మమూ చెయ్యగలదు. అయితే ఆమెది అమ్మ మనసు. అమ్మ ఎప్పుడూ బిడ్డల ఎదుగుదలనే కోరుకుంటుంది తప్ప దిగజారిపోవడాన్ని తట్టుకోలేదు. అందుకే కోపం వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయపెట్టినా అది బిడ్డ మంచికోసమే తప్ప మరోటి కాదు. అలా భయపెట్టిందని కోపంతో అమ్మను వీడిన వాడు మనిషి. లేనివాడు మనీషి. మరి మనం మనుష్యులమో, మనీషులమో మనమే ఆలోచించుకోవాలి... ఒక కంట ఆగ్రహం, మరో కంట అనుగ్రహం రెంటినీ ఒకేసారి ప్రదర్శిస్తూ లోకాన్నంతటినీ భద్రంగా చూసుకునే అమ్మవారి ఆలయాన్నే మన మిప్పుడు చూడబోతున్నాం. పదండి…! 

దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్న రాఖీ పౌర్ణమి

దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్న రాఖీ పౌర్ణమి

దేశ వ్యాప్తంగా ఇవాళ రాఖీ పౌర్ణమి ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోదరులు బాగుండాలని అక్కాచెల్లెల్లు, అక్కాచెల్లెల్లకు అండగా ఉంటామని అన్నా, తమ్ముళ్లూ పరస్పరం ఆత్మీయానురాగాలు పంచుకుంటున్నారు. రాఖీ కడితే సోదరులు...