కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వాసంధ్య ప్రవర్తతే ఉత్కిస్టా నరశార్దుల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం అంటూ ప్రభాత వేళ కలియుగ వైకుంటనాధుడైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని మేల్కొలిపే మధురమైన సుప్రభాత శ్లోకాలను వినలేని భక్తులకు ఇక పై ఆకాశవాణి తిరుపతి కేంద్రం ద్వారా ప్రతి నిత్యం తెల్లవారుఝామున వినేలా ఏర్పాట్లు చేసింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

ఆన్ లైన్ లో ఆవు పేడ పిడకలు

పిడకలు ఒకప్పుడు పల్లె సంస్కృతికి నిదర్శనాలు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ వ్యాపార సంస్థలకు కాసులు కురిపించే కల్పవృక్షాలు.