తిరుమల కొండపై భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. స్వామివారి సర్వ దర్శనానికి 10గంటల సమయం పడుతోంది. నడకదారి భక్తులకు 8గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 3గంటల సమయం పడుతోంది.

e-max.it: your social media marketing partner

ఆన్ లైన్ లో ఆవు పేడ పిడకలు

పిడకలు ఒకప్పుడు పల్లె సంస్కృతికి నిదర్శనాలు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ వ్యాపార సంస్థలకు కాసులు కురిపించే కల్పవృక్షాలు.