ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. స్వామివారి దర్శనానికి 7 కంపార్ట్ మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి ఉచిత దర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతోంది, కాలినడకన భక్తులకు 2గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2గంటల సమయం పడుతోంది.

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. స్వామివారి దర్శనం కోసం 3 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సర్వదర్శనానికి 4గంటల సమయం, నడకదారి భక్తుల దర్శనానికి 3గంటల సమయం పడుతుంది.

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరుని సర్వ దర్శనానికి 4గంటలు, కాలినడకదారి భక్తుల దర్శనానికి 3గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం తిరుమలలో రెండు కంపార్టుమెంట్లలో మాత్రమే భక్తులు వేచి ఉన్నారు.

తిరుమలలో మరోసారి నిఘా వైఫల్యం బట్టబయలైంది. శ్రీవారి సన్నిధిలో అత్యమత ప్రచారం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని కొంతమంది భక్తులు ఫిర్యాదు చేసే వరకు టీటీడీ పెద్దలకు, విజిలెన్స్ అధికారులకు తెలియలేదు. ఫిర్యాదు అందుకుని అప్పుడు హడావుడి చేశారు.

ఆన్ లైన్ లో ఆవు పేడ పిడకలు

పిడకలు ఒకప్పుడు పల్లె సంస్కృతికి నిదర్శనాలు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ వ్యాపార సంస్థలకు కాసులు కురిపించే కల్పవృక్షాలు.