చూడాలనే ఆసక్తి, ఓపిక ఉండాలే కానీ, మన కళ్లెదుటే ఎన్నో అద్భుతాలు, అందాలు కనువిందు చేస్తూ కదలాడుతుంటాయి. కాకపోతే కొంచెం వాటిమీద దృష్టి పెట్టాలంతే ! అయితే పక్కవాణ్ణి కూడా పట్టించుకోనంత బిజీ ప్రపంచంలో మనుగడ సాగిస్తున్న మనకు అంత సమయం దొరుకుతుందా అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయమే.  దీని వల్ల మనం ఎన్నో ఆనందాల్ని, అందాల్ని, అద్భుతాల్ని కోల్పోతున్నాం సరికదా, వీటి స్థానాల్లో లేనిపోని అనా  రోగ్యాన్ని ‘కొని’ తెచ్చుకుంటున్నాం.  అందుకే మనకోసమంటూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకుంటే మనసు నకు ప్రశాంతతే కాకుండా హాయిగా, ఆరోగ్యంగా కూడా మనగలుగుతాం. ఇంతకు ఆ ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలి గించే ప్రదేశం ఎక్కడో లేదు. ఇక్కడే మనకు కొన్ని వందల కి.మి.లోనే ఉంది. అదే వరంగల్. అక్కడ ఉన్న రామప్ప దేవాలయం. ఇప్పడు దాన్నే దర్శించి ఆనందానుభూతుల్ని పొందుదాం రండి. 

భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏ రకంగా అవతరిస్తాడో ఎవరికీ తెలియదు. ఎప్పుడెక్కడ, ఎలా ఆవిర్భవిస్తాడో తెలియదు. కానీ, బలవంతుల మోసాల నుండి బలహీనులను కాపాడేందుకు ఎప్పటికప్పుడు అవతరిస్తాడనేది మాత్రం నిజం. అలా అమాయకులైన గిరిజనులు, కొండ ప్రాంతాల వారిని ఆదుకునేందుకు పరమేశ్వరుడు అవతరించి వారి ఇలవేలుపుగా కొలుపులందుకుంటూ వారి పాలిటి కల్పవృక్షంగా మారిన ప్రదేశానికే మన మిప్పుడు వెడుతున్నాం. పదండి !

ప్రపంచాన్ని మొత్తం తన కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలతో ఒక్క క్షణంలో సృష్టించగలదా జగన్మాత.  ఆగ్రహావేశాలతో అదే ఒక్కక్షణంలో భస్మమూ చెయ్యగలదు. అయితే ఆమెది అమ్మ మనసు. అమ్మ ఎప్పుడూ బిడ్డల ఎదుగుదలనే కోరుకుంటుంది తప్ప దిగజారిపోవడాన్ని తట్టుకోలేదు. అందుకే కోపం వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయపెట్టినా అది బిడ్డ మంచికోసమే తప్ప మరోటి కాదు. అలా భయపెట్టిందని కోపంతో అమ్మను వీడిన వాడు మనిషి. లేనివాడు మనీషి. మరి మనం మనుష్యులమో, మనీషులమో మనమే ఆలోచించుకోవాలి... ఒక కంట ఆగ్రహం, మరో కంట అనుగ్రహం రెంటినీ ఒకేసారి ప్రదర్శిస్తూ లోకాన్నంతటినీ భద్రంగా చూసుకునే అమ్మవారి ఆలయాన్నే మన మిప్పుడు చూడబోతున్నాం. పదండి…! 

ఆన్ లైన్ లో ఆవు పేడ పిడకలు

పిడకలు ఒకప్పుడు పల్లె సంస్కృతికి నిదర్శనాలు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ వ్యాపార సంస్థలకు కాసులు కురిపించే కల్పవృక్షాలు.