కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి మేలు

చిరు ధాన్యాలు, కూరగాయలు, చిలకడదుంపలు ఇలా కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల దీర్ఘకాల...

హెల్త్ టిప్స్రో: జా లిప్స్...

హెల్త్ టిప్స్రో: జా లిప్స్...

సొసైటీలో చర్మ సౌందర్యం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. స్టేటస్ మైంటైన్ చెయ్యలలనుకునే వారికి స్కిన్క్ విషయంలో అత్యంత శ్రద్...

Scientists say that they have developed a unique device that will enable doctors to perform heart bypass surgery without stopping the Heart. The device which is similar to stapler is used for mending blood vessels, using strong staples makes it possible to quickly and safely restore blood vessels and it reduces the post operative period, researchers said.

An Android app that can change the future of Heart rate monitoring. The heart patients , who need to monitor their rapid or irregular heart beat, here is an easy solution, researchers have found great results in a palpitation tracking smartphone app that provides comparable performance to the 14-day event monitors that are the current standard of care.

If you are a person having fast food daily this is a very concerning news for you. Recent studies on people who eat more fast foods have shown mind blowing results. Researchers at George Washington University led by Ami Zota have detected high levels of phthalates in people eating more fast food.