హెల్త్ టిప్స్రో: జా లిప్స్...

హెల్త్ టిప్స్రో: జా లిప్స్...

సొసైటీలో చర్మ సౌందర్యం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. స్టేటస్ మైంటైన్ చెయ్యలలనుకునే వారికి స్కిన్క్ విషయంలో అత్యంత శ్రద్...

New Device Enables Heart Surgery with out stopping Heart

Scientists say that they have developed a unique device that will enable doctors to perform heart bypass surge...

మీకు పొట్ట సమస్యలేమైనా ఉన్నాయా? తిన్నది అరక్క పోవడం, తిరగబెట్టడం లాంటి ఇబ్బందులతో బాధ పడుతున్నారా? పేగులు మెలితిరగడం, అదే పనిగా కడుపు నొప్పి రావడం తదితర ఫిర్యాదులతో సతమతమవుతున్నారా? అయితే, మీకో గుండు వైద్యం అందుబాటులో ఉంది.

సొసైటీలో చర్మ సౌందర్యం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. స్టేటస్ మైంటైన్ చెయ్యలలనుకునే వారికి స్కిన్క్ విషయంలో అత్యంత శ్రద్ధ కనపరుస్తారు. అలాంటివారికి సీ వీ ఆర్ సూచనలు..   హెల్త టిప్స్ లో !